บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอรี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับ 2 ฝ่ายงาน

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอรี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับ 2 ฝ่ายงาน

Friday, 01 December 2023 Written by Super User

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอรี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับ 2 ฝ่ายงาน

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอรี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) โดยปัจจุบันบริหารจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทรัสต์ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทีเข้าลงทุนในประเภทอาคารสำนักงาน 2 อาคาร คือ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิการเช่าช่วงทีดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์

ปัจจุบัน บริษัทมีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานใน 2 ฝ่ายงาน ดังนี้

1. ฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ (Investment & Business Development)
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Investor Relations)

สถานที่ปฏิบัติงาน : มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033 (MRT สถานีสามย่าน)
แผนที่ https://g.co/kgs/3b9KNX

หากท่านใดสนใจ โปรดคลิกดูรายละเอียด

โดยสามารถส่งประวัติการทำงานมาได้ที
คุณคมสัน จันทร์อุ่น email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ,
คุณจันทราภรณ์ จัน email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร 02-483-0476 Ext.0476