บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Business Development Executive และ Marketing Executive / Marketing Manager

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Business Development Executive และ Marketing Executive / Marketing Manager

Thursday, 20 July 2023 Written by Super User

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาบ้านจัดสรรที่มีความแข็งแกร่ง และ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑลนั้น ปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้มีนโยบายการสนับสนุน และ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและ มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง
- Business Development Executive
- Marketing Executive / Marketing Manager

HR-Business Development Executive

HR-Marketing Executive -Marketing Manager-01