บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดรับ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

Thursday, 23 February 2023 Written by Super User

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แผนกบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน

หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณขวัญใจ ผลิเจริญสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-2091
หรือสามารถส่งอีเมลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MFC 1