บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ เปิดรับตำแหน่ง Risk Management & Compliance, Internal Audit Manager

บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ เปิดรับตำแหน่ง Risk Management & Compliance, Internal Audit Manager

Wednesday, 01 February 2023 Written by Super Userบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)

โดยปัจจุบันบริหารจัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุนในประเภทอาคารสำนักงาน 2 อาคาร ได้แก่ สิทธิการเช่าอาคารสำนักงานโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารสำนักงานโครงการสาทร สแควร์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานในตำแหน่ง Risk Management & Compliance, Internal Audit Manager เพื่อรองรับงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ฯ

ท่านใดสนใจ โปรดคลิกดูรายละเอียด

frasers property