บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Business Development Executive และ Marketing Executive

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Business Development Executive และ Marketing Executive

Tuesday, 20 September 2022 Written by Super User

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ฯ อสังหาริมทรัพย์ พัฒนาบ้านจัดสรรที่มีความแข็งแกร่ง และขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลนั้น

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายการสนับสนุน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาหรือที่จบการศึกษาแล้วใน สาขาการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ เปิดรับตำแหน่งดังนี้

1) Business Development Executive
2) Marketing Executive

Job AD BD

Job AD Marketing