บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Business Development Executive

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Business Development Executive

Tuesday, 14 December 2021 Written by Super User

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Business Development Executive


บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ปัจจุบันบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ซึ่ง Listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานในตำแหน่ง Business Development Executive เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร

bhiraj buri