วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการคลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการคลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61

Wednesday, 21 November 2018 Written by Super User

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการคลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61


S  10715230

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย คลังสินค้า WHA บางนา กม. 18 วันที่ 21 พ.ย. 61โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ
1. คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. Mr. Kritsada Kaosumphan
General Manager - Business Development, HITACHI TRANSPORT SYSTEM VANTEC (THAILAND), LTD.

ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย

<<ภาพบรรยากาศ>>