วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61

Monday, 29 October 2018 Written by Super User

วิชา RB777 นำนักศึกษาศึกษาดูงานและฟังบรรยายโครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61

S  104202242

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #17) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยาย โครงการ Park Origin Thonglor วันที่ 27 ต.ค. 61 โดยมี รศ.พัชรา พัชราวนิช อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้ดูแล

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณเกษมิน นาคะประทีป ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย


<<ภาพบรรยากาศ>>