ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Senior Analyst – Manager, Credit Product Origination

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Senior Analyst – Manager, Credit Product Origination

Wednesday, 04 April 2018 Written by Super User

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Senior Analyst – Manager, Credit Product Origination

iscb

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Senior Analyst – Manager, Credit Product Origination
ซึ่งต้องการผู้มีความรู้ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์โครงการธุรกิจ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พลังงาน การบริการ และการผลิต

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม