Open House MRE18

Open House MRE18

Monday, 06 November 2017 Written by Super User

Open House MRE18

 

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงาน Open House MRE รุ่นที่ 18 เพื่อแนะนำหลักสูตรและวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 -17.00 น.ห้องผาสุข 1-2 ชั้น 3 โรงแรม JW Marriott สุขุมวิท ทั้งนี้ โครงการฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาช่วยตอบคำถามและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้สนใจที่มาเข้าฟัง

<<ภาพกิจกรรม>>