นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ศึกษาดูงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2560

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ศึกษาดูงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศ เยอรมนี ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2560

Friday, 20 October 2017 Written by Super User

นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ศึกษาดูงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศ เยอรมนี
ระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2560

MRE15 Germany

<<ภาพกิจกรรม>>