บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Business Development Manager จำนวน 1 อัตรา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Business Development Manager จำนวน 1 อัตรา

Friday, 07 April 2017 Written by Super User

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เปิดรับตำแหน่ง Business Development Manager จำนวน 1 อัตรา

LOGO


ท่านใดสนใจ ส่งเอกสารการสมัครมาที่ >> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (คุณนันทิชา) เบอร์ติดต่อ 089-017-3687

Job Position: Business Development Manager

Qualifications:
• Age 30 – 35 years old
• Bachelor's or Master's Degree in Business Administration, Finance, Engineering, Real Estate or Property related fields
• 3 - 5 years of work experience in business development / finance / project feasibility
• 5+ years of work experience in real estate / property industry
• Good understanding of Thai regulations in real estate
• Strong knowledge of financial report, business strategies with excellent business acumen
• Strong research, quantitative, financial modeling and analytical skills
• Computer proficiency in all MS Office programs including spreadsheets, word processing, and presentation software
• Self-motivated, with a strong sense of commitment, intellectual curiosity and a desire to work in a dynamic work environment
• Team player, with strong interpersonal, social and coordination skills
• Ability to work under tight deadlines and under pressure
• Strong English and Thai communication and writing skills

Scope of Works:
• Conduct project feasibility study and land acquisition
• Business plan
• Financial report planning and analysis
• Project and SBU budget control
• Corporate strategies
• Other business operation planning/ improvement
• Other project as assigned