M.K. Real Estate Development Pic-Job

M.K. Real Estate Development Pic-Job

Thursday, 26 January 2017 Written by Super User

บริษัท มั่งคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร พนักงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่

7149-มงคง

ด้วยทางบริษัท มั่งคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เจ้าของโครงการหมู่บ้าน "ชวนชื่น" "สิริเฮ้าส์" "คอนโดมิเนียม DEN Vibhabadi" "คอนโด ออกัสท์ เจริญกรุง 80"  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัคร
พนักงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
คุณสมบัติ
เพศ ชาย-หญิง  วุฒิปริญญาตรี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน
       สามารถทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (เวลา 8.30-17.30 น.)

รายละเอียดงาน      สำรวจที่ดินและข้อมูลคู่แข่งขัน  ทำข้อมูลทางการตลาด ประสานงานฝ่ายขายและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร 02-216-6600 ต่อ 231-225