บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Architect ฝ่าย Business Development 2 อัตรา

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Architect ฝ่าย Business Development 2 อัตรา

Tuesday, 24 January 2017 Written by Super User

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เปิดรับตำแหน่ง Architect ฝ่าย Business Development 2 อัตรา

PF


บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวและการพัฒนาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เปิดรับตำแหน่ง Architect ฝ่าย Business Development 2 อัตรา

หน้าที่รับผิดชอบ
สรรหา สำรวจที่ดิน วิเคราะห์คู่แข่งในพื้นที่ นำเสนอและศึกษาความเป็นไปได้โครงการ

คุณสมบัติ
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ภาษาอังกฤษดี
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad , Sketch up, Ms Office ได้ดี
6. มีทักษะในเชิงวิเคราะห์ มีไหวพริบ สามารถติดต่อประสานงานได้เป้นอย่างดี

หากท่านมีความสนใจเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ สามารถส่งประวัติมาได้ที่ คุณศิญาณ์ เตียวัฒนานนท์  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.