วิชา RB777 นำนักศึกษาดูงานคลังสินค้า วันที่ 19 ธ.ค. 59

วิชา RB777 นำนักศึกษาดูงานคลังสินค้า วันที่ 19 ธ.ค. 59

Thursday, 22 December 2016 Written by Super User

วิชา RB777 นำนักศึกษาดูงานคลังสินค้า วันที่ 19 ธ.ค. 59

image1


นักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #15) ในวิชา RB777 Residential and Commercial Property Development เยี่ยมชมและฟังบรรยายโครงการ WHA Mega Logistics Center – Wangnoi Km.61 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ทางโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขอขอบคุณ บริษัท WHA Corporation PCL. และ บริษัท LF Logistics (Thailand) Co., Ltd. ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างดี และได้บรรยายให้ความรู้ในการเยี่ยมชมโครงการ ครั้งนี้ด้วย