City Tour RB Club

City Tour RB Club

Monday, 31 October 2016 Written by Super User

S 5130334051830S 5130333511001

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช อาจารย์กรุง อังคนาพร และชมรม RB CLUB จัดกิจกรรม City Tour ให้แก่สมาชิก ไปเยี่ยมชมโครงการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
09.00 -12.00 น. ไปเยี่ยมชมโครงการ หลังสวนวิลเลจ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริวทรัพย์ขนาดเมกะโปรเจกต์ ระดับพรีเมี่ยมย่านหลังสวน โดยมีคุณอภิชัย สิริดำรงพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัทสยามสินธร จำกัดให้การตอนรับและให้เกียรติบรรยายภาพรวมโครงการ

และในช่วงบ่าย ได้เข้าเยี่ยมชม Jade Height โฮมออฟฟิศระดับพรีเมี่ยม บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด โดยมีคุณภาคย์ธนา ปรีดาวิภาต ผู้บริหารและเป็นศิษย์เก่าโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ

ภาพบรรยากาศ