RB211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS พานักศึกษาดูงานที่โครงการสำเพ็ง 2 -19-04-59

RB211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS พานักศึกษาดูงานที่โครงการสำเพ็ง 2 -19-04-59

Monday, 02 May 2016 Written by Super User

ผศ.ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์ประจำวิชา RB211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS พานักศึกษาดูงานที่โครงการสัำเพ็ง 2 บริเวณถนนกัลปพฤกษ์-สาทร ตัดถนนกาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

sumpeng2