ปฐมนิเทศ นศ. MRE #16 ปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ นศ. MRE #16 ปีการศึกษา 2559

Monday, 29 February 2016 Written by Super User

ปฐมนิเทศ นศ. MRE #16 ปีการศึกษา 2559

orientation1orientation2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #16) ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ภาคเช้า
แนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ

ภาคบ่าย
ผู้แทนจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) โดย คุณสุธี สุเมธานนทศักดิ์, รศ. ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ และคุณนวพร วงศ์อุไรได้มาให้รายละเอียดถึงสิทธิประโยชน์จากการที่หลักสูตร MRE ได้รับการรับรองหลักสูตร

ผู้แทนชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้แทนรุ่นพี่ (MRE15) ได้มาพูดถึงกิจกรรมต่างๆ และร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษา MRE16

<<ภาพบรรยากาศ>>