RB211 ศึกษาดูงานที่โครงการ ไอลีฟ พาร์ค รังสิต คลอง4

RB211 ศึกษาดูงานที่โครงการ ไอลีฟ พาร์ค รังสิต คลอง4

Thursday, 12 November 2015 Written by Super User

RB211 ศึกษาดูงานที่โครงการ ไอลีฟ พาร์ค รังสิต คลอง4

20151110 114101

ผศ ดร.นิติ รัตปรีชาเวช อาจารย์ประจำวิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS ได้นำนักศึกษาในวิชาดังกล่าวไปศึกษาดูงาน ณ โครงการ ไอลีฟ พาร์ค รังสิต คลอง4 ในเครือบ้านกานดา วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558

>>ภาพบรรยากาศ<<