สัมมนา แนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

สัมมนา แนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

Tuesday, 10 November 2015 Written by Super User

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดสัมมนา

แนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 58
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ชั้น23 ถ.รัชดาภิเษก

เนื่องจากทาง ปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์เป็นที่สนใจและกล่าวถึงมากขึ้นของสังคม เนื่องจากมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐบาล บริษัท เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดสัมมนาเรื่อง แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้ผลตอบแทนเกือบ100% ใน3ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการพิจารณาตลาดอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลตลาดที่เกิดขึ้นจริงตามที่ทางบริษัทได้ประสบมา เพื่อให้ผู้ที่เข้าสัมมนาได้รับสารที่เกิดขึ้นจริงและรับรู้มุมมองการมองตลาดอสังหาฯ จากมุมมองของdeveloper โดยการสัมมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

รายละเอียดเพิ่มเติม