MRE #13 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอิตาลี

MRE #13 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอิตาลี

Tuesday, 22 September 2015 Written by Super User

นักศึกษาโครงการ MRE #13 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอิตาลี

MRE13 italy01MRE13 italy02

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #13) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมือง มิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 15 – 22 กันยายน 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้
สถานที่เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ประกอบด้วย

City Life (Milan)
เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วย อาคารที่อยู่อาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านค้า, ร้านอาหาร และบริการต่าง ๆ มีพื้นที่สีเขียวถึง 50% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียง Zaha Hadid, Arata Isozaki และ Daniel Libeskind ซึ่งทางโครงการฯ ได้เข้าไปดูในส่วนของ Luxury Residential เป็นห้อง PENTHOUSE C3 51 HADID ขนาด 358 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบโดย Zaha Hadid

Thailand Pavilion Expo 2015
งาน Expo Milano 2015 จัดขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ "Feeding the! Planet, Energy for Life" ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้เยี่ยมชม อาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion 2015) ภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นำเสนอแนวคิดหลักของการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ "Nourishing and Delighting the World" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยมี ศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นครัวโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของที่ตั้ง พืชพรรณอัน หลากหลาย เทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวพระราชดำริการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มูลค่าในการก่อสร้างอาคารแสดงประเทศไทยนั้น ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้การออกแบบ โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำรูปลักษณ์ของ งอบ พญานาค และฐานเจดีย์ มาเป็นองค์ประกอบในสถาปัตยกรรม โดยแนวคิดในการออกแบบเป็นผลงานของชาวไทย แต่ทางด้านการก่อสร้างนั้นต้องเป็นชาวอิตาลีเท่านั้น ทั้งนี้ ทางประเทศไทยนั้น ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้เข้าชมงานอาคารแสดงประเทศไทย 2 ล้านคน ณ วันที่โครงการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 1.6 ล้านคน ทางโครงการฯ ขอให้มีผู้เข้าชมงานได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว

 

ภาพบรรยากาศ