งานเสวนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของนักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14

งานเสวนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ของนักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14

Monday, 14 September 2015 Written by Super User

งานเสวนาทางวิชาการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ของนักศึกษา โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 14
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

real-talk2015

หัวข้องานเสวนา
"RealTalk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development"
(Real Estate Associate Learning Talk: The New Era of Digital Marketing and Innovation Development)
วันและเวลา: วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 13.00–17.00 น.
สถานที่: ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


จากปัจจุบันสื่อดิจิตอลได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้กันอย่างมากมาย การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค อีกทั้งอิทธิพลของสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นการเข้าใจวิธีการและปรับตัวให้ทันในยุคที่อินเตอร์เนทเข้าถึงผู้บริโภค จะทำให้ผู้พัฒนาโครงการสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างดี นอกจากนั้นแล้วนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการในปัจจุบันมีความรุดหน้าไปอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อที่จะลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แต่ยังรวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อการใช้งาน ซึ่งนักพัฒนาโครงการที่ดีควรติดตามและศึกษานวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการที่แข่งขันในตลาดที่มีการแข็งขันกันอย่างมากได้
โดยรูปแบบของงานใช้รูปแบบแนวคิดอย่าง TedTalk ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาในการนำเสนอท่านละ 15-20 นาที โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดมานำเสนอการนำรูปแบบการตลาดดิจิตอลในยุคที่เทคโนโลยีมีการสื่อสารที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ

วิทยากร
1.) คุณสุธาทร สุทธิสนธิ์
(Marketing Executive 2 สายงานคอนโดมิเนียม 1 บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน))

2.) คุณพงศ์ภากรณ์ ธรรมศุภพงษ์
(Senior Marketing Manager บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน))

3.) คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
(Co-founder & CTO (Chief Technology Officer) บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (Pantip.com))

4.) คุณไกรวุฒิ ไพบูลย์วรชาติ
Managing Director บริษัท คอนทัวร์ รีเทล จำกัด
(Contour Retail Co.,Ltd. under Contour Group of Companies))

ผู้ดำเนินรายการ
รองศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล

>>ภาพบรรยายกาศ<<

>>รับชมวีดีโองานเสวนา Real Talk ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/lCGRQ2L8kHI<<