บริษัท บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

บริษัท บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

Thursday, 10 September 2015 Written by Super User

บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด เปิดรับสมัครงาน


plan estate

เปิดรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
ประจำโครงการกรุงเทพ และปริมณฑล/ ประจำโครงการภูเก็ต
จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
1. การศึกษา: ปริญญาโท (วิศวกรรม/ สถาปัตยกรรม/ บริหารธุรกิจ/ อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือการบริหารงานก่อสร้าง)
2. ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ทำงานบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 5 - 10 ปี มีประสบการณ์บริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ทักษะในงาน: มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. คุณสมบัติส่วนบุคลล: เพศ ชาย/ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านการก่อสร้าง
2. วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนการเงิน
3. ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้
4. ตรวจสอบการดำเนินงาน พัฒนาการก่อสร้าง พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า
5. ดูแล และพัฒนาพนักงานภายในโครงการให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
7. วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านเทคนิค และการบริการ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม