โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร 24 ก.ค. 58

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร 24 ก.ค. 58

Wednesday, 05 August 2015 Written by Super User

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและขอบคุณวิทยากร
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ณ โรงแรม ปริ๊น พาเลซ โบ๊เบ๊

10888706 10153099219581551 6642398391148355056 n


โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีให้กับมหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 13 (MRE#13) และ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินรุ่นที่ 18 (GPV#18) รวมถึงนักศึกษาปริญญาตรีสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BRE) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 และแสดงความยินดีกับ ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเพื่อขอบคุณวิทยากรและผู้มีอุปการะคุณของโครงการฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ มาโดยตลอด รวมทั้งนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบันที่ได้ช่วยงานโครงการฯ ด้วยดีตลอดมา

>>>ภาพบรรยากาศ<<<