ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

Tuesday, 28 July 2015 Written by Super User

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

 

jitdaporn pattana

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากกรมธนารักษ์แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐทางด้านผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป