โครงการ RE จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ปี 2558

โครงการ RE จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ปี 2558

Monday, 25 May 2015 Written by Super User

โครงการ RE จัดสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) ปี 2558

2209 1 2209 2

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2558 ณ. โรงแรม Centara Phratamnak Pattaya จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศ