คอร์สระยะสั้น"Real Estate Finance (Bird Eye View): การวิเคราะห์การเงินองค์รวมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

คอร์สระยะสั้น"Real Estate Finance (Bird Eye View): การวิเคราะห์การเงินองค์รวมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

Thursday, 07 May 2015 Written by Super User

บริษัท อาร์.อี. แอนด์ ไลฟ์ ครีเอชั่น จำกัด เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายคอร์สระยะสั้น

"Real Estate Finance (Bird Eye View): การวิเคราะห์การเงินองค์รวมเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"

RELC1111

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้
- เบอร์โทรศัพท์ 099-283-2706
- E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
https://www.facebook.com/relcofficial?fref=ts

*เปิดรับจำนวนจำกัดเท่านั้น*