มัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE14

มัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE14

Tuesday, 24 February 2015 Written by Super User

กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ ชี้แจงวิชาเลือก MRE14

11002599 969349783077588 6019038948336537333 n


วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
เวลา 16:30 - 18:30 น.
ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

<<ภาพบรรยากาศ>>