วิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS นำนักศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ณ Pickadally Bangkok และ โครงการ SCG Experience

วิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS นำนักศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ณ Pickadally Bangkok และ โครงการ SCG Experience

Thursday, 25 December 2014 Written by Super User

วิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS
นำนักศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ณ Pickadally Bangkok และ โครงการ SCG Experience

D RE TUBRERB 211u0E20u0E32u0E04 1 2557Site  Visit1416230899871 resized

 

อาจารย์ ดร.นิติ รัตปรีชาเวช อาจารย์ประจำวิชา RB 211 INTRODUCTION TO REAL ESTATE BUSINESS ได้นำนักศึกษาในวิชาดังกล่าวไปดูงาน นอกสถานที่ ณ โครงการศูนย์การค้า Pickadally Bangkok ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และโครงการ SCG Experience ถนนรามอินทราในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

>>ภาพบรรยากาศ<<