นักศึกษาโครงการ MRE #12 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสเปน

นักศึกษาโครงการ MRE #12 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสเปน

Monday, 20 October 2014 Written by Super User

นักศึกษาโครงการ MRE #12 ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศสเปน

Spain MRE12

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำนักศึกษาโครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #12) ศึกษาดูงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เมือง มาดริดและ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการฯ และ อาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นผู้ดูแลการไปศึกษาดูงานครั้งนี้
สถานที่เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ประกอบด้วย
• Madrid Rio
เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากวิทยากร โครงการ Madird Rio เป็นโครงการที่พลิกชีวิตใหม่ให้เมืองมาดริด โดยใช้พ้นที่เลียบ 2 ฝั่งแม่น้ำ Manzanares ซึ่งไหลผ่าน 6 เขตสำคัญใจกลางโปรเจ็กต์ แม่น้ำนี้เคยถูกบดบังด้วยทางด่วน และการจราจรติดขัดที่ก่อปัญหามากกว่าทัศนียภาคเลวร้าย เทศบาลเมืองมาดริดจึงคิดใหม่ด้วยการขุดอุโมงค์ใต้ดินให้รถวิ่ง แล้วขอคืนพ้นที่เลียบแม่น้ำ 43 กิโลเมตร ให้กลายเป็นพึ้นที่สีเขียวยาวเหยียด ที่มีทั้งทางเดินเท้า ทางจักรยาน สนามเด็กเล่น พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม และสันทนาการต่างๆ เชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่เศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งมวลชนใหม่ ออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำใหม่ให้สวยเฉียบ และอนุรักษ์สะพานเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้ เพื่อให้ชาวเมืองมาดริดได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีกับวิถีที่ยั่งยืน
• Atocha Station
เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากวิทยากร ผู้ที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟโดยขึ้นตรงกับรัฐบาลสเปน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมภาคการรถไฟ การขนส่ง และการอำนวยความสะดวกของประชาชน ซึ่งมี 2 หน่วยงาน ดังนี้
1. Adif เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานีรถไฟและเป็นผู้กำหนดสถานีจอดว่าจะให้มีสถานีจอดในเมืองใดบ้าง
2. Renfe เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดขบวนรถไฟทั้งหมด ทั้งการรถไฟเพื่อการขนส่ง เพื่อการโดยสาร รวมถึงรถไฟความเร็วสูง
• Barcelona Regional
ฟังบรรยาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผังเมืองของเมือง Barcelona ซึ่งผังเมืองของบาร์เซโลน่า เป็นผังเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผังเมืองที่ดีอีกแห่งหนึ่งของโลกมีการจัดวางอย่างยอดเยี่ยม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นช่องตารางโดยมีการตัดมุมของบล็อคทั้งสี่ เป็นบล็อคคล้ายกับรูปหกเหลี่ยม ทำให้เกิดทำเลการค้าที่ดีเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่นอกเหนือจากการสัญจรเดินเท้า ก็กลายมาเป็นร้านกาแฟเล็กๆ ร้านค้าต่างๆ ตลาดเล็กๆ ที่มุมถนน โดยไม่ไปเกะกะทางเท้า หรือถนนเลย การเดินในเมืองจึงง่าย และสะดวกมาก ทำให้ระบบรถสาธารณะต่างๆมีการเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผังเมืองของบาร์เซโลน่า ถูก นำไปเป็นต้นแบบของการวางผังเมืองในเมืองต่างๆในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในแถบอเมริกา หลายๆเมืองในสหรัฐอเมริกา มีการใช้ผังเมืองเป็นแบบตาราง อย่างกะก็อปวางเป็นบล็อคๆ เช่นเดียวกัน
การพัฒนาเมืองของบาร์ดซดลน่านี้ มี key Word ที่สำคัฐในการพัฒนามือง คือ การพัฒนาเมืองไม่ใช่การขยายเมืองแต่เป็นการทำให้เมืองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีพื้นี่สีเขียวมากขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน" ซึ่งมีประเด็นในการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก คือ
1. การกลับสู่ธรรมชาติ
2. การกลับสู่ประวัติศาสตร์
3. การสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น

>>ภาพบรรยากาศ<<