โครงการ MRE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ปีการศึกษา 2557

โครงการ MRE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ปีการศึกษา 2557

Tuesday, 27 May 2014 Written by Super User

โครงการ MRE จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ปีการศึกษา 2557

Screen Shot 2557-05-26 at 8 59 13 AM

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #14) ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อแนะนำการเรียนการสอน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของโครงการฯ และตัวแทนรุ่นพี่และชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับต้อนรับนักศึกษาใหม่

ดูรายละเอียดต่อ