วิชา RB726 นำนักศึกษาสัมมนาและดูงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิชา RB726 นำนักศึกษาสัมมนาและดูงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Thursday, 31 October 2013 Written by Super User

วิชา RB726 นำนักศึกษาสัมมนาและดูงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE) นำนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา RB726 สัมมนาและดูงานที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556

Screen Shot 2556-10-29 at 12 44 19 PM
Screen Shot 2556-10-29 at 12 44 29 PM
Screen Shot 2556-10-29 at 12 44 39 PM 1
Screen Shot 2556-10-29 at 12 44 48 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>ภาพบรรยากาศ<<