Get Together MRE#12

Get Together MRE#12

Sunday, 03 June 2012 Written by Super User

IMG 0774

โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) จัดกิจกรรม Get Together MRE#12 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
กิจกรรม Get Together ครั้งนี้ ทางโครงการได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย

- รับพังการบรรยาย เรื่อง "การเตรียมความพร้อมและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับ AEC" โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
- รับพังการบรรยาย เรื่อง "Chaingrai's Hotel & Hospitality Current Situation and How Le Meridian is preparing for  2015's ASEAN Economic Community (AEC)" โดย GM Le Meridian Chaingrai Resort
- เยี่ยมชมและพังบรรยาย ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษ : King Romans
- ฟังบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC"  โดย  คุณภาณุทัด  แนวจันทร์
- ฟังบรรยายเรื่อง "เขตศรษฐกิจพิเศษ ลาว, เชียงราย, เวียดนาม" โดย อ.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ
- พิธีไหว้ครู โดย MRE #11
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง MRE #11 และ MRE #12

>>ภาพบรรยากาศ<<