โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำการชี้แจงวิชาการค้นคว้าอิสระแก่ นศ. MRE #12

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำการชี้แจงวิชาการค้นคว้าอิสระแก่ นศ. MRE #12

Friday, 06 September 2013 Written by Super User

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำการชี้แจงวิชาการค้นคว้าอิสระแก่ นศ. MRE #12

1976 1

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) ทำการชี้แจงวิชาการค้นคว้าอิสระแก่ นักศึกษา MRE #12 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 302 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะกรรมการโครงการฯ และตัวแทนนักศึกษา MRE #11 และตัวแทนชมรมนักศึกษาเก่าทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาให้คำแนะนำ

>>ภาพบรรยากาศ<