โครงการ RE ระดับ ป.ตรี จัดกิจกรรม City Tour ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการ RE ระดับ ป.ตรี จัดกิจกรรม City Tour ประจำปีการศึกษา 2556

Friday, 06 September 2013 Written by Super User

โครงการ RE ระดับ ป.ตรี จัดกิจกรรม City Tour ประจำปีการศึกษา 2556

1973 1

โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระดับปริญญาตรี (BRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ รองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์กรุง อังคนาพร อาจารย์ ดร.นิติ รัตนปรีชาเวช อาจารย์เอกรัฐ สันทนตานนท์ และอาจารย์วุฒิชัย จิตรจำนงค์ จัดกิจกรรม City Tour เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 โดยเป็นการร่วมมือกันจากทั้งนักศึกษาวิชา RB313 และ RB311, RB Club และสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าด้านอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TRAC) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

1. ล่องเรือชมเมืองริม 2 ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จากท่าช้าง-สะพานกรุงเทพ-สะพานพระราม 8 พร้อมฟังบรรยายสถานที่ต่างๆ ในมุมมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ศึกษาดูงานที่โครงการมหานคร ฟังข้อมูลโครงการทั้งเชิงธุรกิจและเทคนิคการก่อสร้าง และเดินชมห้องตัวอย่าง
3. นั่งรถชมเมือง จากถนนเจริญกรุง-พระราม 4-สาทร-นราธิวาส-สีลม-วิทยุ-เพชรบุรี-อโศก-สุขุมวิท-เพลินจิต-ซอยหลังสวน-ราชดำริ พร้อมฟังบรรยายสถานที่ต่างๆ ในมุมมองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

>>ภาพบรรยากาศ<