บริษัท ธิงค์เวิร์ค จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท ธิงค์เวิร์ค จำกัด รับสมัครงาน

Thursday, 15 August 2013 Written by Super User

บริษัท ธิงค์เวิร์ค จำกัด รับสมัครงาน

ThinkWork

บริษัท ธิงค์เวิร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงการ (Property Development Consultant) และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) 

เปิดรับสมัครตำแหน่ง

- Leasing Manager

- Marketing and Leasing Executive

- Tenant Coordinator

... More Detail