บริษัท วัน พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

บริษัท วัน พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

Wednesday, 24 July 2013 Written by Super User

บริษัท วัน พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย

บริษัท วัน พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานด้านบริหารงานขาย และทำการตลาด ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์  องค์กรของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความชำนาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงมากกว่า 20 ปี ดังนั้น เราจึงมีความมั่นใจในศักยภาพของทีมงานในอันที่จะสามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการขายให้เหมาะสมกับตลาดและทันสมัยตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 

ลักษณะมาตรฐานการให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  • การเตรียมการก่อนเปิดการขาย
  • การบริหารงานขายและการตลาด
  • การบริการหลังการขาย 


ในปัจจุบันบริษัท วัน พลัส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มีโครงการ ที่รับบริหารงานเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการรับสมัครที่มีความรู้ความสามรถ เพื่อรองรับการขยายงานในปัจจุบัน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.       ฝ่ายการตลาด  (ทุกระดับพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)

2.       ฝ่ายขาย  (ทุกระดับพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม