บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

Monday, 15 July 2013 Written by Super User

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

supalai-logo

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท
ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน และพัฒนาโครงการ
2. เจ้าหน้าที่การตลาด
3. สถาปนิก/มัณฑนากร
4. วิศวกร

รายละเอียดเพิ่มเติม