News

News

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Business Development Executive และ Marketing Executive / Marketing Manager

Written by Super User | 20 July 2023

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาบ้านจัดสรรที่มีความแข็งแกร่ง และ ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑลนั้น ปัจจุบันทางบริษัท ฯ ได้มีนโยบายการสนับสนุน และ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและ มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง
- Business Development Executive
- Marketing Executive / Marketing Manager

HR-Business Development Executive

HR-Marketing Executive -Marketing Manager-01

AP THAILAND เปิดรับตำแหน่ง Marketing Strategist

Written by Super User | 13 July 2023

AP THAILAND เปิดรับตำแหน่ง Marketing Strategist

 

Marketing Strategist resize

Now Hiring-MKT Strategist resize

PropertyGuru เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Content Editor & MC

Written by Super User | 05 July 2023

PropertyGuru เปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior Content Editor & MC

คลิกดูรายละเอียด

propertyguru

Property Perfect เปิดรับตำแหน่ง Real Estate / Marketing Assistant Director / Senior Marketing Manager

Written by Super User | 05 July 2023

Property Perfect เปิดรับตำแหน่ง Real Estate / Marketing Assistant Director / Senior Marketing Manager

pf Marketing

 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับ AVP - Real Estate Development และ Project Coordinator

Written by Super User | 07 June 2023

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง

1)  AVP - Real Estate Development
2)  Project Coordinator

AVP - Real Estate Development-resize

Project Coordinator-resize