บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Asset Management Manager

บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดรับตำแหน่ง Asset Management Manager

Thursday, 05 May 2022 Written by Super User


บริษัท ภิรัช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
ปัจจุบันบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ (BOFFICE) ซึ่ง Listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

มีความประสงค์จะเปิดรับพนักงานในตำแหน่ง Asset Management Manager เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ

ท่านใดสนใจ โปรดคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

BHIRAJ