ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 อัตรา