รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวิชาความถนัดเฉพาะสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(MRE) คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิกดูรายละเอียดคลิกดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่


คลิกดูรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตร


คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา