รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

 

***หลักสูตร MRE อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง***

 คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร


คลิกดูรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตร


คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Latest News