รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร MRE

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (MRE #18) และกำหนดการขึ้นทะเบียน คลิกดูรายละเอียด
- กำหนดการขึ้นทะเบียน ...คลิก
- อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ...คลิก
- อัตราค่าธรรมเนียมวิชาเสริมพื้นฐาน ...คลิก
- เลขทะเบียนนักศึกษา ...คลิก
- เอกสารที่ต้องเตียมและขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ...คลิก
- ตัวอย่างการกรอกประวัติขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  ...คลิก
- แบบฟอร์มตรวจวุฒิต่างประเทศ (เฉพาะผู้ที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) ...คลิก
- แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา พร้อมตัวอย่าง ...คลิก
-
 แบบฟอร์มขอบัตรนำรถเข้ามหาวิทยาลัย ...คลิก
- แบบฟอร์มขอเทียบวิชา RB500 ...คลิก
- แบบฟอร์มขอเทียบวิชา RB501 ...คลิก

 

คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร


คลิกดูรายละเอียดรายวิชาของหลักสูตร


คลิกดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษา