Real Estate Business Program

poster-retalk2017 

 พบกันอีกครั้ง!!! กับงานอสังหาริมทรัพย์ Re talk 2017
"Please mind the gap between trend and platform"
เพราะในยุคที่ Trend และ Platform ของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดช่องว่าง (Gap) ของการพัฒนา
วงการอสังหาจะไปในทิศทางไหน เราจะก้าวข้ามผ่านช่องว่างนั้นหรือไม่ ร่วมค้นหาคำตอบได้.................
ในวันที่ 9 กันยายน 2560 นี้
ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30
ณ ห้องประชุม Victor club ชั้น 2 อาคาร FYI center tower 1
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/1xmQpZ

 

 

 Why-MRE 

 

 เปิดรับสมัคร MRE Extension Program ภาค 2/2560 (รับสมัครตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 60)  ...เพิ่มเติมARTWORK MRE17 Banner B OpenHouse

 

    โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับใหม่ เป็นอันดับที่ 85 ในปี 2016/2017 ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com (http://www.best-masters.com/ranking-master-real-estate-management.html) ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business


                 โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนามาจากโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสามสถาบัน ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมที่ดิน และ University of South Australia (U-SA)

             โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การพัฒนาและบริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการ ที่กำกับดูแล

  • ระดับ ปริญญาตรี (BRE)
  • ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (GPV)
  • ระดับ ปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

 


 

Knowledge center

แหล่งองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพียบพร้อมด้วยทรัพยากรการเรียนรู้...
 
006

Business opportunity

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) เป็นสถาบัน ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกในสาขาทางด้านอสังหาริมทรัพย์...
 

RE Alumni

สายสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงให้เกิดอำนาจที่แข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อพร้อมสำหรับฟันฝ่าอุปสรรคในอนาคต...

 

 

 

RE News Online