Real Estate Business Program

Real Estate Business Program

 

MRE Extension Program

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้ในบางวิชา บางเรื่อง ในเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งเรียนเป็น ปี ๆ ก็สามารถรู้ในเรื่องนั้นๆได้ โดยสมัครเข้าเรียนในโครงการ Extension Program

ภาค 2/2566 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 12 ธันวาคม 2566 ...คลิกดูรายละเอียด

AD Extension 2-66

 

 

สำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับปริญญาโท
รายละเอียดการเข้าศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)

 

สามารถรับชมวีดีโอย้อนหลัง

กิจกรรม เปิดบ้านอสังหาฯ MRE Virtual OPEN HOUSE
แนะนำหลักสูตรปริญญาโทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE #23) 

ครั้งที่ 1   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vDvyANYXx9k

ครั้งที่ 2   จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BIiHQPc70s4

ครั้งที่ 3   จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 
ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=24JGtwEdENA

 

โครงการปริญญาโทสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับการจัดอันดับใหม่ ในปี 2022 เป็นอันดับที่ 52
ทางด้าน Real Estate Management จาก EDUNIVERSAL (http://www.eduniversal-ranking.com/) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่จัดอันดับหลักสูตรปริญญาโท (MSc, MA, MBA'S) ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก
โดยสามารถเข้าไปดูอันดับได้ที่เว็บไซต์ Best Masters.com
ทั้งนี้นับได้ว่าหลักสูตร MRE ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยที่สอนทางด้าน Real Estate Business

2022 TOP85 RealEstate

 

 

download form

 

 QR Line RE Thammasat

 

YouTube Logo 2017.svg

 

 

Facebook Logo 2019